Residences  

Sigma Phi Epsilon House, Athens, Ga
Oil 11X14

Sigma Phi Epsilon House, Athens, Ga
Oil 11X14